Cookies en privacy

gebruikersrechten…

Als gebruiker heeft u het recht om kosteloos informatie over de over u opgeslagen persoonsgegevens op te vragen. Indien u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de betreffende toezichthoudende instantie.

Verwijdering van gegevens

De door ons opgeslagen gegevens worden gewist als ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en als er geen wettelijke bewaartermijnen zijn. Als de verwijdering niet kan worden uitgevoerd omdat de gegevens nodig zijn voor wettelijk toegestane doeleinden, wordt de gegevensverwerking beperkt. In dit geval worden de gegevens geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt.

recht van bezwaar

De gebruikers van deze website kunnen te allen tijde gebruik maken van hun recht om zich te verzetten tegen en bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Als de term “klanten” hierna wordt gebruikt, verwijst dit naar de exploitanten van de website – ook wel aangeduid als “Verantwoordelijke uitgever” in het impressum.

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. Zijn contactgegevens zijn te vinden in het impressum op deze website.
Hoe verzamelen we uw gegevens?

Hoe verzamelen we uw gegevens?

De gegevens worden automatisch verzameld door onze computersystemen wanneer de website wordt bezocht. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijd van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld wanneer u onze website betreedt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt opgeleverd. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren. Uw IP-adres wordt maximaal 24 maanden door onze servers opgeslagen. Dit gebeurt om veiligheidsredenen (de firewall software “Fail2Ban” weerstaat op betrouwbare wijze aanvallen op onze serversystemen). Na maximaal 24 maanden (of een corresponderend schriftelijk verzoek) worden de IP’s dienovereenkomstig verwijderd.
U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van de door u opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. Voor dit doel en voor alle andere vragen met betrekking tot gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact opnemen met het in het impressum vermelde adres. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt tegen deze analyse bezwaar maken of voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Details zijn te vinden in ons privacybeleid onder “Modules en analysetools van derden”.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u informeren over de bezwaarmogelijkheden in dit privacybeleid.

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Melding aan de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is

Centracar SA
John Emontspool
Herbesthaler Street, 132
B-4700 Eupen
Telefoon: 087/59 84 59
Fax: 087/59 84 60
e-mail: info@centracar.be
VAS: BE0464.341.077
RPM Eupes

De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.) bepaalt.

Annulering van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een eerder gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Een informele kennisgeving per e-mail is hiervoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan het moment van herroeping wordt door de herroeping niet aangetast.

Ressort van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van overtreding van de wet op de gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming is de nationale commissaris voor gegevensbescherming van het land waar de klant woonachtig is.

Rechts naar de overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch verwerken, in een gemeenschappelijk machineleesbaar formaat aan u of een derde partij te laten overdragen. Indien u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke vraagt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als site-exploitant stuurt, maakt deze site gebruik van SSL of TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het hangslotsymbool in de regel van uw browser.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen

In het kader van de wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de over u opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan, alsmede over het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor alle andere vragen met betrekking tot persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Contradictie tegen reclamemails

Het gebruik van de in het kader van de afdrukverplichting gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is hierbij verboden. De beheerders van de website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals ongevraagde e-mails (spam).

Dataverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van “cookies”. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo configureren dat u een melding krijgt wanneer er cookies worden geplaatst en dat u alleen in individuele gevallen cookies toestaat, de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen uitsluit of in het algemeen en de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer u de browser sluit. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies (bijv. de winkelwagenfunctie) uit te voeren, worden opgeslagen op basis van § 6 lid 1 letter f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om zijn diensten foutloos en technisch optimaal te kunnen aanbieden. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden ze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Google Analytics

De klant maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van prestatieverhogende cookies die ons helpen om het gebruik van onze website te monitoren en te rapporteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan de Analytics-informatie te gebruiken die is verkregen via andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zet zich in voor de Safe Harbor Principles en houdt zich aan het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit vereist de toepassing van een adequaat beschermingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens.

serverlogbestanden

De aanbieder van de site verzamelt en bewaart automatisch informatie in serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit is het geval met :

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referentie URL
  • tijd van het serververzoek.
  • IP-adres.

 

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. Deze gegevens worden 24 maanden lang opgeslagen en in anonieme vorm grafisch verwerkt met de statistische tool “PIWIK/MATOBO” in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming. Er worden echter geen extra gegevens verzameld buiten de logbestanden die sowieso worden verzameld.

Sociale media

Gemeenschappelijk gebruik van inhoud via plugins (Facebook, Google+1, Twitter & Amp; Co.)

De inhoud van onze pagina’s kan worden gedeeld in sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of Google+, met inachtneming van de regels voor gegevensbescherming. Deze site maakt gebruik van links naar deze netwerken met respect voor de privacy. Deze eenvoudige links geven geen gegevens door zonder uw toestemming. Deze tool legt alleen direct contact tussen netwerken en gebruikers wanneer de gebruiker actief op een van deze knoppen klikt.

Deze tool draagt niet automatisch gebruikersgegevens over aan de beheerders van deze platformen. Als de gebruiker is geregistreerd bij een van de sociale netwerken, bij het gebruik van de sociale knoppen van Facebook, Google+1, Twitter & Co. verschijnt er een informatievenster waar de gebruiker de tekst kan bevestigen voordat hij deze verstuurt.

Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze pagina delen op de sociale netwerken in overeenstemming met het privacybeleid, zonder dat de beheerders van de netwerken volledige navigatieprofielen hoeven aan te maken.

Plugins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-pagina die door Google wordt beheerd. De website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze websites bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plug-in, wordt er een verbinding gemaakt met de YouTube-servers. Dit vertelt de YouTube-server welke pagina’s van onze website u heeft bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, staat u YouTube toe om uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Voor video-integratie maken we onder andere gebruik van de aanbieder Vimeo. Vimeo wordt geëxploiteerd door Vimeo, LLC met hoofdkantoor in 555 West 18th Street, New York, New York 10011.
Op sommige van onze websites maken we gebruik van plug-ins van de provider Vimeo. Wanneer u pagina’s op onze website bezoekt die met een dergelijke plugin zijn uitgerust, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht en wordt de plugin weergegeven. Dit vertelt de Vimeo-server welke websites u hebt bezocht. Wanneer u bent ingelogd als Vimeo-lid, wijst Vimeo deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Wanneer u de plugin gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u op de startknop voor een video klikt, wordt deze informatie ook gekoppeld aan uw gebruikersaccount. U kunt deze verbinding voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo-account voordat u onze website gebruikt en de bijbehorende cookies van Vimeo te verwijderen.

Voor meer informatie over Vimeo’s gegevensverwerking en privacybeleid kunt u terecht op https://vimeo.com/privacy.

Google Web lettertypen

Deze website maakt gebruik van door Google geleverde webfonts voor een uniforme weergave van de lettertypes. Wanneer u een pagina bekijkt, slaat uw browser de nodige weblettertypes op om tekst en lettertypes correct weer te geven.

Omdat webfonts lokaal zijn ingebed, is het niet nodig om Google te bezoeken – er worden geen gegevens verzonden om het lokaal geïnstalleerde Google-lettertype weer te geven. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, zal uw computer een standaard lettertype gebruiken.

Meer informatie over de Google-weblettertypen vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de Googlegegevensbeschermingsverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/.

Zoekopdracht succesvol opgeslagen